PHU TUNG DO CHOI DO XE EXCITER150 - DE CHAN BUN SAU SONIC - DO CAM - DUM - NIENG - OP PO KIEU SPART NANO - MANG CA CNC - CACTER CHE NHONG SEN DAI - OP DAU DEN KIEU