PHU TUNG DO CHOI DO XE NVX155 - KIENG KIEU RIZOMA - OP DAU DEN KIEU - DO DEN LES TRO SANG L4