PHU TUNG DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 2012 -2017 - PHUOC SAU OHIN MAU DEN - CHE KET NUOC CCNC - OP BAO VE KET NUOC CNC - PHUOC SAU BINH DAU OHLIN MAU VANG - MAM KUNI