PHU TUNG DO CHOI OD XE NOUVO4 ,NOUVO5 ,NOUVO6 - DAU DEN CHEMU KIEU- GHI DONG X1R - TAY THANG BINH DAU BREMBO