PHU TUNG DO CHOI TRANG TR ICHO XE HONDA WAVE ALPHA 2013 -2017 - CHOA DEN LES PHA2 TANG SIEU SANG - OP DAU DEN KIEU - OP XI NHANMAU CAM