PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI DO XE AIR BLADE2016 -2018 - MAT NA TRUOC CHE MU TAO DANG KIEU