PHU TUNG DO CHOI TRANG TRIKIENG DO XEWAVE ALHA2014-2018 -RO TRUOC MATNA MAU DEN