PHU TUNG HONDA WAVE100- WAVE110 - BAN DAN AO ZIN MAU XANH