phu tung vado choi trang trido xehndainer150-de chanbun sausonic -nhong sen dia- huoc saubinh dauohlin - ro giua nhua mau den