TAY THANG KEU CRG CACBON - DO CHOI TRANG TRI DEP CHO XE SH300I, SHY, SH150I,SH VIET NAM2018, SHY 2009 -2011, SH VIET NAM 2012 -2017