YAMAHA FZ150I LEN DO CHOI TRANG TRI DEP VOI MAM DO KUNI CNC MAU VANG - DO SO GAY DON 1 NGUOI - OP CANH GA - CANH GA CHE MU - DIA TRUOC KIEU - BAT BIEN SO S