TEM XE EXCITER 155 2022 PHIÊN BẢN KỶ NIỆM VÀNG ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM XE EXCITER CANDY-NHÔM XƯỚC-CHROME ĐỦ MÀU-DÁN TEM RỜI-TEM PHẢN QUANG-TEM ZIN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU XE EXCITER-CỬA HÀNG DÁN TEM XE CHUYÊN NGHIỆP