DÁN TEM RỜI CANDY XE EXCITER 2008 ĐẸP - TEM CHROME XƯỚC EX 2010 - BÁN DECAL ĐỔI MÀU XE EX 2008 - DÁN TEM XE CROM XE EX 2010 - DÁN TEM RỜI CROM EXCITER 2006 - CỬA HÀNG BÁN TEM XE EXCITER 2010 - BÁN TEM SPARK XE EX 2006 MỚI XANH CROM