TEM XE EXCITER 2010 MỚI NHẤT- TEM TRÙM XE EXCITER 2008 - TEM CHẾ XE EXCITER 2010 - TEM CHROME XƯỚC EX 2010 - DECAL ĐỔI MÀU NHÔM XƯỚC EX 2009 - TEM ĐỘ XE YAMAHA EX 2009 TRẮNG ĐEN MONSTER