TEM XE EXCITER 2010 - TEM TRÙM XE SPARK 135- TEM CHẾ XE YAMAHA EXCITER 2010 - TEM CHROME XƯỚC EX 135 2009 - DECAL NHÔM XƯỚC EX 135 2009-TEM XE SPARK 135 ĐẸP- TEM YAMAHA EXCITER 2010 XANH TRẮNG - HCM