DICH VU TRANGTRI VA DAN DECAL TEM XE HOI 16 CHO FORD -TRANSIT DOI MAU TRANG V ANG - TEM CHE16 CHO FORD - TRANSIT CAM TRANG