TEM XE AIR BLADE 2020 2022 HELLO KITTY TRẮNG HỒNG-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CANDY XE AB 2020-NHÔM XƯỚC-CHROME-TEM RỜI-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU XE AB 2020 ĐỦ CÁC MÀU-CỬA HÀNG DÁN DECAL AIR BLADE CHUYÊN NGHIỆP