ĐỘ PHUỘC TRƯỚC OHLINS XE EXCTER - BÁN PHUỘC TRƯỚC UPSIDE DOWN CHO WINNER 150,EX 150,EXCITER 135- ĐỘ PHUỘC TRƯỚC COMBIZ,OHLINS XE WINNER 150,EXCITER 150,EX 135- PHUỘC TRƯỚC KIỂU TRUSTY,GAZI GẮN EX 150,EX 135,WINNER 2020