EXCITER 150 GẮN MÂM KUNI XANH BẠC - MÂM RCB 5,18 CÂY XE DREAM,WAVE,EX 135,EX2010- ĐỘ MÂM KUNI XE FZ 150,TFX 150,MSX 125,WINNER 150 - MÂM KIỂU ASIO GẮN XE WINNER 150,TFX 150,FZ 150I,RAIDER FI,SATRIA FI,SONIC 150,...