FULL BỘ MÂM RCB 5,18 CÂY CHO WAVE,DREAM,EX 135,EXCITER 150 - ĐỘ MÂM KUNI XE EXCITER 150,FZ 150,TFX 150,WINNER 150,MSX 125 - MÂM KIỂU ASIO GẮN XE TFX 150,FZ 150,SATRIA FI,RAIDER FI 150,SONIC 150,... TRUNG DECAL