HCM - CHUYÊN PHUỘC TRƯỚC UPSIDE DOWN ĐỘ XE EX 135,EXCITER 150,WINNER X - PHUỘC TRƯỚC JAPANSPEED,GAZI- PHUỘC TRƯỚC TRUSTY,COMBIZ XE RAIDER 150,SONIC 150,SATRIA- ĐỒ CHƠI XE WINNER X,FZ 150,MSX 125,TFX 150,AXELO 125,...