PHỦ MÀU ĐỎ NHÔM XƯỚC LÊN XE GRANDE -CHUYÊN DÁN TEM RỜI CANDY-PHỦ TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC XE GRANDE-DÁN DECAL ĐỔI MÀU XE GRANDE-CẬP NHẬT CÁC MẪU TEM MỚI NHẤT-THIẾT KẾ TEM THEO YÊU CẦU XE YAMAHA GRANDE