TEM TRÙM XE NOZZA HEINEKEN XANH LÁ ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CANDY XE NOZZA-NHÔM XƯỚC-CHROME-TEM RỜI-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU ĐỦ CÁC MÀU XE NOZZA-CỬA HÀNG DÁN DECAL XE YAMAHA NOZZA CHUYÊN NGHIỆP