TEM XE GRANDE ADIDAS TRẮNG ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHROME XE GRANDE-NHÔM XƯỚC-CANDY-TEM RỜI-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU ĐỦ CÁC MÀU XE GRANDE-CỬA HÀNG DÁN DECAL XE YAMAHA GRANDE CHUYÊN NGHIỆP