TEM XE NOZZA ANGEL TRẮNG TÍM-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHROME XE NOZZA-NHÔM XƯỚC-CANDY-TEM RỜI-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU ĐỦ CÁC MÀU XE NOZZA-CỬA HÀNG DÁN DECAL XE YAMAHA NOZZA CHUYÊN NGHIỆP