HONDA SH VIET NAM 2012-2017 DAN DECAL TEM XEDOI MAU V ANG NHOM XUOC - TEM CHESH VIET NAM 2012 -2016 DOI MAU VANG DEN