UPDATE MẪU TEM XE SH VIỆT NAM 2012 2016 - TEM TRÙM XE SH VIỆT NAM 2016- TEM CHẾ XE SHVN 2012 2015- TEM CHROME XƯỚC XE SHVN 2015 - DECAL ĐỔI MÀU NHÔM XƯỚC SH 2016- TEM ĐỘ XE HONDA SH 2016 2017- TRUNG DECAL