TEM TRÙM XE SH 350i PHỐI ĐEN CHUYỂN ĐỎ NHÔM MỜ-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CANDY XE SH-NHÔM XƯỚC-CHROME-TEM RỜI-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU XE SH ĐỦ CÁC MÀU-CỬA HÀNG DÁN DECAL CÁC ĐỜI XE HONDA SH CHUYÊN NGHIỆP