TRUNG DECAL CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE SH 350i-DÁN TEM TRÙM CANDY XE SH-NHÔM XƯỚC-CHROME-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-CỬA HÀNG DÁN DECAL CÁC ĐỜI XE HONDA SH CHUYÊN NGHIỆP1