TRUNG DECAL CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE SH 350i-DÁN TEM TRÙM CHROME XE SH-NHÔM XƯỚC-CANDY-TEM RỜI PH-TEM VIỀN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-CỬA HÀNG DÁN DECAL CÁC ĐỜI XE HONDA SH CHUYÊN NGHIỆP