HCM - SƠN BÁNH MÂM TEM ĐẤU PHỐI MÀU HỒNG ĐEN XANH - WAVE ĐỘ BÁNH MÂM SƠN PHỐI MÀU - TRUNG DECAL