TEM TRÙM XE AXELO 125 CÁ MẬP XANH NHÔM-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM XE AXELO-TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC-CANDY-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM ZIN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU XE AXELO-CỬA HÀNG DÁN DECAL XE AXELO CHUYÊN NGHIỆP