TEM XE SUZUKI AXELO BẠC XANH NGỌC NHÔM-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN CÁC LOẠI TEM XE AXELO 125-DÁN TEM ZIN-TEM RỜI-LÊN TEM TRÙM CANDY XE AXELO-TEM TRÙM CROM XƯỚC-CHUYÊN DÁN DECAL ĐỔI MÀU XE AXELO 125