DECAL TEM XE KIA STINGER PHỐI XANH TRẮNG ĐEN- CHUYÊN DÁN MUI ĐEN CÁCH NHIỆT Ô TÔ KIA STINGER - DÁN ĐỔI MÀU XE KIA STINGER - DÁN MAYBACH Ô TÔ - ĐỒ CHƠI PHỤ KIỆN TRANG TRÍ XE KIA STINGER 2021