TEM EXCITER 135 TRẮNG ĐEN - TEM TRÙM EX 135 TRẮNG XANH - TEM SƠN PHỐI MÀU EXCITER 135 TRẮNG TÍM - CHẾ TEM EX 135 TRẮNG ĐỎ - TEM YAMAHA EXCITER 135 TRẮNG HỒNG - CHẾ TEM XE EXCITER 135 7