cửa hàng bán tem xe vespa lx 2021 mới - tem rời crôm xe vespa sprint- tem rời candy xe vespa primavera - tem zin xe vespa sprint 125 - tem trùm nhôm xước vespa lx 125i - tem đổi màu xe vespa primavera - độ tem đẹp xe vespa lx đẹp 4