TEM TRÙM XE WAVE ALPHA 2013 2016 CÁ MẬP TRẮNG ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM XE WAVE ALPHA-TEM TRÙM CHROME-CANDY-NHÔM XƯỚC-TEM RỜI CÁC LOẠI-TEM ZIN-CHẾ TEM THEO YÊU CẦU-DÁN ĐỔI MÀU XE WAVE-CỬA HÀNG DÁN DECAL XE WAVE CHUYÊN NGHIỆP