SHOP TRUNG DECAL - CHUYEN DAN TEM XE O TO 4 CHO YARIS PHOI MAU DEN BAC