SÀI GÒN - ĐỒ CHƠI XE MÁY - YÊN ĐỘ 2 TẦNG PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN - TRUNG DECAL